NIEUWE RIETEN DAKEN

Verschillende constructies voor nieuwe daken.

Er zijn drie constructies voor nieuwe daken: het traditionele dak met een open constructie, het schroefdak met een gesloten constructie en een combinatie van deze twee, de gesloten constructie met ventilatie onder het rietpakket.

Traditioneel dak

De techniek van de open constructie wordt al eeuwen gebruikt. Het dak is opgebouwd uit riet dat door middel van gaarden is gebonden op rietlatten. Er wordt verder geen isolatielaag aangebracht. Dit soort rieten dak gaat doorgaans het langst mee, omdat vocht zich niet kan ophopen en er voldoende ventilatie is. Diezelfde ventilatie zorgt ervoor dat het dak niet goed isoleert. Daarbij is het dak bij brand moeilijk te blussen, omdat er zuurstof door het riet wordt aangezogen. Brandverzekeringen zijn dan ook duurder dan bij daken met een gesloten constructie.

Schroefdak

Het schroefdak met zijn gesloten constructie is een moderne variant. Op de sporen en onder het riet wordt een isolerende plaat aangebracht. De isolerende plaat moet 100% dampdicht worden afgewerkt. Hierdoor is het dak tochtdicht en zit er stilstaande lucht in de rietstengels en dat is natuurlijk de beste isolator. Wanneer het riet brand vat kan het geen verse lucht van onderen aanzuigen. Daardoor zal vuur zich veel minder uitbreiden. Verzekeren tegen brand kan dan ook tegen hetzelfde tarief als een huis met een pannendak. Het nadeel is dat door de gesloten constructie en gebrek aan ventilatie het vocht minder goed afgevoerd kan worden of verdampen. Dit kan er toe leiden dat de rietenkap sneller in kwaliteit achteruit gaat.

Schroefdak met ventilatie onder het rietpakket

Dit dak is een combinatie van het traditioneel open gebonden dak en van het schroefdak. Op de isolatieplaten worden verticale latten geschroefd waarover vervolgens weer horizontale latten worden bevestigd. Zo ontstaat er tussen de dakplaten en het riet een ventilatiekanalen. Rondom worden bovenop de knelplanken ventilatie roosters (beluchting) geschroefd en boven in de nok worden ontluchtingen aangebracht. Zo ontstaat er een geventileerde kapconstructie met behoud van isolatie. Deze oplossing staat garant voor maximaal comfort en levensduur. Het enige nadeel van deze constructie t.o.v. een schroefdak is dat het dak gevoeliger is voor brandschade. De voordelen qua levensduur en onderhoudskosten kunnen per situatie (afhankelijk van de ligging v/d woning) zwaarder wegen.

Puur Riet. Onderhoud, renovatie en aanleg van rieten daken.
Copyright © 2014 - 2024 Puur Riet. Alle rechten voorbehouden.